Uitvaartcentrum Fivelhof

 

 

 

 

 

Middels deze pagina brachten wij u regelmatig op de hoogte van ons nieuw uitvaartcentrum  "Fivelhof" te Delfzjl.

 

Feestelijke opening Uitvaartcentrum Fivelhof 30-4-2014.

 

En dan eindelijk is het zover: het uitvaartcentrum staat fier in de natuurlijke omgeving van de Fivel en burgemeester Emme Groot en zijn echtgenote stappen uit de zwarte limousine om het feestelijke lint door te knippen.

Alle genodigden mogen de burgemeester , de familie Eefting en directie van Yarden volgen zodat de grote toegangsdeuren naar de aula kunnen worden geopend.

 

En als deze dan opengaan wacht ons een muzikaal onthaal van Wia Buze en zij zingt ons toe met het toepasselijke lied “De Roos”. Iedereen is onder de indruk van de prachtige ruimte, de stijlvolle inrichting en sfeervolle verlichting en uiteraard het ruimtelijk en rustgevende uitzicht. Want dat is nou juist welke een uitvaartcentrum ‘in’ zich moet hebben. En dat is hier uitstekend gelukt.

 

Na de vele felicitaties, toespraken en loftuitingen is er volop tijd om het gebouw te bezichtigen en natuurlijk het nodige netwerk verrichten. Tijdens de Open Huis dag op 3 mei worden er veel belangstellenden verwacht en dan is vanaf 5 mei het gebouw klaar voor gebruik. De exploitatiemaatschappij Yarden-Eefting b.v. is nu een feit en we verwachten dat we in de toekomst invulling mogen geven aan afscheidsplechtigheden waar naaste familie’s weer mee verder kunnen in hun leven.

De naam van het uitvaartcentrum te Delfzijl staat nu boven de ingang: “Fivelhof”.

De omgeving van dit gebouw is aangekleed met o.a. basaltkeien, welke de oorsprong laten zien van de “Fivel”  liggend in het Eems Delta gebied. De officiële opening vindt plaats op woensdag 30 april en in het daarop volgend weekend is een ieder welkom tijdens de Open Dag. U kunt dan kennis maken met deze mooie en welkome voorziening in Delfzijl en zal dienstverlenend zijn voor de gehele regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplevering Uitvaartcentrum “Fivelhof”.

 

Op vrijdag 7 maart 2014 is uitvaartcentrum “Fivelhof”  officieel opgeleverd aan Eefting Uitvaartverzorging.

Harrie en Alex Eefting waren de opdrachtgevers voor de bouw van deze unieke voorziening.

Vanuit hun professie zagen zij een leemte in de omgeving waar men op gepaste en eigentijdse wijze invulling kan geven aan een uitvaart. Het concept van dit uitvaartcentrum is  dat alle uitvaartbedrijven en nabestaanden gebruik kunnen maken van dit centrum en dat wij in samenwerking met Yarden, vanuit  “Fivelhof “en crematorium “Stilleweer” invulling gaan geven aan crematie-  en begrafenisplechtigheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeder Eefting heeft namens haar gezin de plaquette aangebracht in het gebouw, om op deze wijze uiting

te geven dat Eefting Uitvaartverzorging voortkomt uit een familiebedrijf, waarvan vader Eefting de grondlegger is geweest. Het ligt in de bedoeling dat het gebouw medio mei officieel in gebruik genomen gaat worden, middels een openingshandeling door de burgemeester van Delfzijl, de heer E.A. Groot.

 

 

 

 

De laatste hand wordt gelegd aan Uitvaartcentrum Fivelhof, alvorens het in maart wordt opgeleverd.

 

De strakke vormgeving, de contrasterende kleurstellingen en de ruime

entree's geven al een mooi beeld van een sfeerbepalend gebouw.

De mooie toegangsdeur en ruime entree zijn heel uitnodigend.

 

Het eerste tegelwerk is klaar en de sanitaire ruimte’s  zijn ook al grotendeels ingericht.

 

Buitenom is men begonnen met de bestrating en heel langzaamaan zien we steeds minder bouwketens  en meer van het uitvaartcentrum.

 

Bijgaande foto’s illustreren dit.

 

In de afgelopen peiode hebben wij u kennis laten maken met de locatie waar het uitvaartcentrum Fivelhof  Delfzijl wordt gebouwd, tevens hebben we u impressies gegeven van het exterieur en de omgeving waarbinnen het gesitueerd word

 

Zo langzamerhand kunnen we u een kijkje geven vanuit de binnenkant. en dan zien we dat de medewerkers van bouwbedrijf Kooi en van de overige bedrijven hard aan het werk zijn om alle ruimtes binnen Fivelhof vorm te geven.

De komende periode blijven we u informeren over  de voortgang van de bouw en krijgt u steeds meer een inkijkje van het interieur.

 

Eefting Uitvaartverzorging is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de feestelijke onthulling van de familie-plaquette.

Het metselwerk aan de westelijke vleugel van het gebouw is ook klaar en men is nu bezig om de entree van het gebouw bouwkundig af te ronden.Het totale gebouw is nu helemaal ‘dicht’ m.a.w. al het raamwerk is geplaatst als ook de 1e deur. Het valt op dat dit gebouwencomplex heel mooi inpasbaar is geworden bij begraafplaats “De Maarhof”, aan de Weg naar den Dam, op de grens van Delfzijl-Appingedam.Dit is ook altijd de visie van Harrie en Alex Eefting geweest, een gebouw en omgeving moeten esthetisch bij elkaar horen.

Uitvaartcentrum “Fivelhof” begint op eigen ‘benen’ te staan, het is nu uit de steigers.De ruime koffiekamer heeft de beleving van een serre, met zijn mooie glaswand en  een rustiek uitzicht hetgeen een waardevolle plek zal gaan worden om even tot jezelf te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang bouw Uitvaartcentrum “Fivelhof” Delfzijl-Appingedam.

 

Zoals geboren en sterven een wonder van de natuur  is,  zo is ook de omgeving van het nieuwe uitvaartcentrum  “Fivelhof”.

 

De locatie aan  De Weg naar de Dam 19, Delfzijl, ademt een sfeer van rust en men ziet alleen maar natuurlijke elementen zoals groen,  bosschages en water. De invloeden van de seizoenen zullen dan in de kleuren heel goed merkbaar zijn, waardoor het gebouw en de omgeving steeds weer een andere uitstraling zal hebben. De verwerkte steensoorten maken van het gebouw een vriendelijke entourage,  hetgeen nu al te ervaren is zo halverwege de bouw. Het is dankzij een prima begeleiding en inzet van alle medewerkers van de diverse bedrijven,  dat de bouw goed op schema ligt en zoals het er nu naar uitziet dat medio mei  2014 “Fivelhof” in gebruik genomen zal worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogste Punt bereikt uitvaartcentrum FIVELHOF

Het nieuwe utvaartcentrum in Delfzijl Fivelhof” op de nieuwe begraafplaats aan de Weg naar den Dam heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. De bouw verloopt voorspoedig en op maandag 9 september werd een mijlpaal bereikt, het dak ging erop. Wanneer je rondloopt in de betonnen ruwbouw constructie krijg je een goed beeld van het gebouw. Ruimte, licht, uitzicht, hedendaags zijn kenmerken die nu duidelijk gaan worden. Een enorme verbetering en aanwinst t.a.v. 24-uurs opbaarfaciliteiten in de regio en een waardige / piëteitsvolle locatie om in de toekomst een begrafenis / crematieplechtigheid te kunnen houden. Medio oktober zal de eerste steen worden gelegd door mevr M. Eefting – Riemeijer ( moeder van de gebroeders Eefting )  waarna naar verwachting de Fivelhof in het voorjaar van 2014 in gebruik genomen. De exploitatie zal door Yarden en Uitvaartverzorging Eefting BV  worden uitgevoerd. Zo leveren ze gezamenlijk in de regio Delfzijl – Appingedam straks alle mogelijke voorzieningen op uitvaartgebied.

Extra Nutsvoorzieningen worden aangelegd door diverse bedrijven  langs de Weg naar den Dam.

Inmiddels is gestart met aanleg waterpartij voor het uitvaartcentrum.

Ook staat de staalconstructie inmiddels op hoogte voor de toekomstige koffie / ontvangkamer.

Er wordt druk gemetseld rond Fivelhof

De contouren van uitvaartcentrum “Fivelhof” worden zichtbaar…….

De fundering is inmiddels gestort en we gaan met bouwvakvakantie. De bouw verloopt erg voorspoedig en we liggen helemaal op schema.

 

Dinsdag 2 juli is de eerste paal van het uitvaartcentrum "Fivelhof" geslagen.

Alles staat klaar, de bouw kan beginnen.

 

 

 

 

ONTHULLING INFORMATIEBORD BOUW UITVAARTCENTRUM FIVELHOF

Delfzijl 24 juni 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het onthullen van het informatiebord op 25 juni, bij het gemeentelijk begraafpark “Maarhof” op de grens tussen Delfzijl en Appingedam geven Harrie en Alex Eefting van Uitvaartverzorging Eefting B.V. het startsein voor de bouw van een ultra modern uitvaartcentrum aan de Weg naar de Dam 19 te Delfzijl.

 

Het krijgt de toepasselijke naam “Fivelhof”,  genaamd naar voormalig rivier de Fivel, in dit gebied.

Hiermee geeft Eefting aan dat zij het van belang achten rekening te houden met de natuurlijke omgeving en het nieuwe gebouw  goed te laten inpassen in het ruimtelijk gebied. Met de bouw van uitvaartcentrum “Fivelhof” wordt er invulling gegeven aan een regionale voorziening, welke past in de huidige samenleving en aan  de beleving welke men heeft rondom een uitvaart. Het uitvaartcentrum zal ruimte gaan bieden voor 300 personen en er zal een hyprmoderne horeca afdeling worden gerealiseerd.

Alle voorzieningen zijn dus in het gebouw aanwezig, waaronder een achttal 24-uurs rouwkamers,  opdat  men individueel,  zo persoonlijk mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om stijlvol afscheid te nemen op elk willekeurig moment.

Tevens wordt er alle ruimte gegeven om in de aula diverse vormen van een afscheidsdienst te houden, welke passen binnen elke cultuur en religie.

 

De ligging van het gebouw is in een rustieke en natuurlijke omgeving, hetgeen ook in de bouw tot uiting komt door gebruik te maken van vele duurzame materialen en energieverbruik. Volgens directeur Eefting van het gelijknamig uitvaartbedrijf: “We zijn blij dat we na een lange en gedegen voorbereidingsperiode samen met de gemeente,  de architect, aannemer, ‘O.W.M. Uitvaartzorg Delfzijl u.a.’  en overige lokale partijen, welke op het informatiebord staan vermeld, zijn gekomen tot dit concept. We verwachten dat we medio 2014 de deuren kunnen openen van  uitvaartcentrum “Fivelhof” en daarmee hebben de gemeenten Delfzijl  en  Appingedam en omgeving,  er een prachtige voorziening bij.

”Samen met  Yarden crematorium Stilleweer  wordt uitvaartcentrum Fivelhof geëxploiteerd ".

 

 

 

 

 

Juni 2013

 

De bouwvergunning voor de Fivelhof is afgegeven.

 

 

 

 

Erkend lid

 

 

 

Uitvaartverzorging Eefting

Oostereinde 11

9672 TB Winschoten

Tel: 0597 - 412628

dag en nacht bereikbaar

 

Uitvaartverzorging Eefting

Vaartwijk 27

9611 SB Sappemeer

Tel: 0598 - 393171

dag en nacht bereikbaar

 

Uitvaartverzorging Eefting

Weg naar den Dam 19

9932 GA Delfzijl

Tel: 0596 - 633049

dag en nacht bereikbaar